Om oss

Sakina Förlags ledord


Sakina Förlag är ett förlag som vill erbjuda sina kunder högkvalitativt material på svenska som både är utbildande, utvecklande och underhållande. För stora och små. Böcker till digitala produkter.

UTBILDNING

UTVECKLING

UNDERHÅLLNING

Idén Sakina


Sakina Förlag som idé har varit en verklighet under en lång tid men i små olika separata fragment och skepnader.
Idag är Sakina Förlag en samlad idé och bild av tidigare projekt och erfarenheter. Mycket ambition, ansträngning och hårt arbete vilar bakom Sakina som eftersträvar att skapa något professionellt, hållbart och utvecklande för den svenska marknaden generellt och för de muslimska samfunden specifikt.
Vi på sakina förlag anser att det bästa sättet att lära ut kunskap är att göra den så representativ och speglande som möjligt. Det började med Koranens budskap

Den svenska översättningen av Koranen trycks och ges ut av Sakina förlag och finns tillgänglig på alla kända bokhandlar i Sverige. Detta har länge varit och är fortfarande det mest centrala i vårt arbete. Med tidens gång har även annat material börjat produceras. Idag tar vi emot manus inom vitt skilda genrer med syftet att erbjuda fler böcker av hög kvalitet.

Sakinas barnboksprojekt


En av Sakinas centrala projekt är Muslimska barnboksprojektet.
Sakinas barnböcker innehåller karaktärer som har skapats på ett omsorgsfullt sätt med sina egna unika skavanker och genuina personligheter.
Att kunna se sig själv representerad på ett lustfyllt sätt förstärker ett barns självkänsla och får dem att känna sig sedda.
Karaktärerna och berättelserna ska skapa förundran och en känsla av igenkänning och tillhörighet för muslimska barn.
Det är vad vår vision är med dessa böcker, men även en stund av lärande utan att vara högtravande pedagogisk.


Har du några frågor?